Wójt Gminy Mściwojów informuje, iż w związku z zamknięciem Urzędu Gminy w Mściwojowie  dla bezpośredniej obsługi interesantów od dnia 16 marca 2020r. oraz na podstawie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020r.  w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.tomczuk@msciwojow.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Pomimo skorzystania z powyższej możliwości należy oryginały dokumentów przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów

O w/w sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych można uzyskać informację pod numerem telefonu: 76/878-85-39.

Wójt Gminy Mściwojów

   /-/ Mariusz Foryś