W sprawie:
W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data uchwały:
2003-07-10

Numer uchwały:
IX/44/03

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2003-07-10