W sprawie:
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2007-01-30

Numer uchwały:
IV/27/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-28

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 86, poz. 992 z dnia 29.03.2007 r.