Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Mściwojów

Kolorowy pasek

EL-003 - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa Unii Europejskiej i członka jego rodziny

SPRAWA: EL-003

ZAMELDOWANIE  NA  POBYT STAŁY  LUB  CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE CUDZOZIEMCA, OBYWATELA PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKA JEGO RODZINY

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.       Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego  ponad 3 miesiące. ( druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy, pokój Nr 6 )

2.       Dokument stwierdzający tożsamość :

  

      Obywatel państwa członkowskiego UE.

        

a.       karta pobytu obywatela UE , zezwolenie na pobyt  lub zezwolenie na pobyt czasowy;

b.       paszport lub dokument tożsamości

 

     Członek rodziny  niebędący  obywatelem państwa członkowskiego UE.

 

a.       dokument pobytu, zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy;

b.       paszport.

 

     Cudzoziemiec

    

a.       wiza a w przypadku  gdy wjazd  cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy -  dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się  bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

b.       paszport

 

3.       dokument  potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu )

 

4.       poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania  - jeżeli było

na terenie RP

 

Formularz  Nr EL-003-01  -   Wniosek zgłoszenia pobytu  stałego cudzoziemca, obywatela

                                              państwa Unii Europejskiej i członka jego rodziny nie będącego

                                              obywatelem państwa członkowskiego UE.

Formularz  Nr EL-003-02  -  Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3

                                             miesiące cudzoziemca obywatela państwa Unii Europejskiej

                                             i członka jego rodziny nie będącego obywatelem państwa

                                             członkowskiego UE.

 

OPŁATY

 

 nie podlega opłacie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -     Jolanta Owczarek, pokój nr  6

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

 

Niezwłocznie

 

Organem odwoławczym jest  Wojewoda dolnośląski, Termin wniesienia odwołania od decyzji  14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

·          Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. ,Nr 139 poz.993   z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071  z pózn. zmianami)

·          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 grudnia 2002 r.  w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

·          i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zmianami)

·          Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2004r.,Nr 241 poz.2416 z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r., Nr 234 poz.1694 z póź.zm.)

 

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 

Zezwolenie  na osiedlenie się oraz kartę stałego pobytu wydaje  Wojewoda dolnośląski.

 

Wniosek   można złożyć w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  Spraw

Obywatelskich i Migracji   w Legnicy ul. F. Skarbka 3   tel. .076/8560800 wew.260 , 261

 

Załączniki

Karta usług EL-003 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-003-01 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-003-02 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Owczarek Jolanta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2008-06-10 09:20:12
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2008-06-10 09:34:09
Ostatnia zmiana:2008-06-10 09:34:13
Ilość wyświetleń:2258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij