Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Mściwojów

Kolorowy pasek

EL-002 - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

SPRAWA: EL-002

ZAMELDOWANIE  NA  POBYT  CZASOWY

TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.       Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy (druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy, pokój Nr 6 )

2.       Dowód osobisty

3.       Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej (w przypadku osób przybyłych spoza Gminy Mściwojów)

4.       Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/domu – oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem – do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu .

 

Formularz  Nr EL-002-01 -  Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego poniżej  3 miesięcy

OPŁATY

 

 nie podlega opłacie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  - Jolanta Owczarek, pokój nr 6

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

Niezwłocznie

 

Organem odwoławczym jest  Wojewoda dolnośląski, Termin wniesienia odwołania od decyzji  14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.

PODSTAWA PRAWNA

·          Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. ,Nr 139 poz.993   z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071  z pózn. zmianami)

·          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 grudnia 2002 r.  w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

·          i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zmianami)

·          Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2004r.,Nr 241 poz.2416 z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r., Nr 234 poz.1694 z póź.zm.)

INFORMACJE  DODATKOWE

·          W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce

·          W zastępstwie osoby meldującej się zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub inna osoba

·          Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

·          Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na druku meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia)
Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.

·         

Załączniki

Karta usług EL-002 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek EL-002-01 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Owczarek Jolanta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2008-06-10 09:27:02
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2008-06-10 09:34:09
Ostatnia zmiana:2008-06-10 09:34:13
Ilość wyświetleń:5397

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij