Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Mściwojów

Kolorowy pasek

EL-001 - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

SPRAWA: EL-001

ZAMELDOWANIE  NA  POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad 3 miesiące  (druki do pobrania poniżej, lub w Urzędzie Gminy, pokój Nr  6  )

 

1.       Wypełniony i podpisany  druk meldunkowy zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące ( druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy, pokój nr  6 );

2.       Dowód osobisty;

3.       Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych – w przypadku osób podlegających obowiązkowi  wojskowemu

4.       Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich spoza Gminy Mściwojów;

5.       Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem za zgodność

       z oryginałem  - do wglądu;

6.       Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca  pobytu stałego  (tylko osoby przybywające spoza Gminy Mściwojów – przy zameldowaniu na pobyt stały).            

Formularz  Nr  EL-001-01  -  Wniosek zgłoszenia pobytu  stałego                                          

Formularz  Nr  EL-001-02  -  Wniosek zgłoszenia pobytu  czasowego trwającego ponad 3 miesiące                                          

OPŁATY

 nie podlega opłacie

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -   Jolanta Owczarek, pokój nr  6

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

Niezwłocznie

Organem odwoławczym jest Wojewoda dolnośląski. Termin wniesienia odwołania od decyzji  14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.

PODSTAWA PRAWNA

·          Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. ,Nr 139 poz.993   z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071  z pózn. zmianami)

·          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 grudnia 2002r.  w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

·          i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zmianami)

·          Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2004r.,Nr 241 poz.2416 z późn. zmianami)

·          Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r., Nr 234 poz.1694 z póź.zm.)

INFORMACJE  DODATKOWE

 

·          W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce

·          W zastępstwie osoby meldującej się zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub inna osoba

·          Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

·          Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na druku meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia)

·          Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.

Załączniki

Karta Usług EL-001 (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-001-01 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-001-02 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Owczarek Jolanta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2008-06-10 09:32:01
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2008-06-10 09:34:09
Ostatnia zmiana:2008-06-10 09:34:13
Ilość wyświetleń:2674

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij