W sprawie:
zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWEGO - ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW"

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
I.9.2014

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-01


Uchwała Nr I.9.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWEGO - ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWEGO - ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW" , zmienionej uchwałą nr XXX.196.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 września 2013 r. w taki sposób, że tabela nr 29 "Drogi transportu rolnego przewidziane do modernizacji" otrzymuje następujące brzmienie:

 L.p.Obręb


Razem drogi do przebudowy


Przebudowa w I kolejności


Przebudowa w II kolejności


długośćnr działek


długośćnr działek

 

 

km

km

km

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


1.


Barycz


2,58


1,50


109/1, cz.109/3


1,08


111


2.


Drzymałowice


5,96


2,33


95, 88/1, 88/2, 92, cz.91, w dz.45/36, 86/2


3,63


97/1, 87, 96, 89, cz.90, cz.91


3.


Godziszowa


12,03


6,96

189, 192/1, 192/2, cz.186/5, 202, 169/3, cz.168/1, 168/2,
170, 220, 154, cz.191, 147, 172/1


5,07


164, 146, 145, 152, cz.153, 6/19


4.


Grzegorzów


5,22


3,73


62/5, 136, 66/4, 56/3, 142/5, 63/6, 64/6, 133/1


1,49


95/2, 90/3, 142/4


5.


Luboradz


6,00


3,33


259, 175/1, cz.176/1, 177/1, 177/2, 175/2, 195/6, 195/7


2,67


261, 182, cz.184, 191, w dz.155/2


6.


Marcinowice


9,68


7,54


188/1, cz.190/5, 190/1, 195, 194, 197, 201, cz.199, 204


2,14


185, 192,


7.


Mściwojów


16,34


7,27


cz.250, w dz.169/2, w dz.301, 234/1, 232, 242, 248,241, 230,
225/1, 240, 234/2


9,07

cz.250, 247, 338, 225/3, 224, 223, cz.49/1, cz.50/1, 50/8, 49/6, 305/6, 305/14, 305/16, 20/1, 233, 33/24, 46/10, 44/1,
229, 45/1


8.


Niedaszów


8,95


3,98


195/1, 195/2, cz.201/2, 200/1, 185, 194, 188


4,97


198, 197/1, 131/1, 183, 189, cz.182/1, 182/2, 207, 193


9.


Siekierzyce


4,81


3,15


136, 138/1, 138/2, 145, cz.132, 143,111


1,66


118, w dz.42/2, 121


10.


Snowidza


14,46


7,80

498, 499, 495, cz.497/1, 497/2, 436, 417/1, 442/1, 442/2,
416/3, cz.416/1, cz.507/2, cz.504, 505/1, 505/2, cz.415/1, 434,435, 477


6,66


423, 441, 425, 426, 439, 415/5


11.


Targoszyn


16,04


6,74


46, 348, 171, 409, 412, 233,397


9,30

194/2, 194/1, 191, 187, cz.185, 186, 55/1, 55/2, 50,
cz.49/1, 352, 351, 242, 184, 396/1, 396/2, cz.395, 357


12.


Zimnik


5,63


3,25


cz.98, cz.92, 94,95


2,38


cz.92, cz.89/1, 90, cz.81/2, 82


Razem gmina


107,70


57,58

 


50,12

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska