Jawor, dnia 10.04.2015

GK.6620.3.2014

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, zgodnie z §38.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami), że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w dniach 05-09 maj 2015 r. przeprowadzone zostaną czynności okazania granic nieruchomości w gminie Mściwojów. Czynności związane z ustaleniem granic nastąpi w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57).

Do czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem powyższych czynności upoważniona jest firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa.

Pouczenie:

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych ze wznowieniem (okazaniem) granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) .

- działki 1000 () w obrębie BARYCZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 103/2 (KW 13363) w obrębie BARYCZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 19/4 (KW 18680) w obrębie BARYCZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 16/2 (KW 18834) w obrębie BARYCZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 78/5,78/4,78/7,78/6 (KW 12703) w obrębie DRZYMALOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 60/1 (KW 6945) w obrębie DRZYMALOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 45/26 (LE1J/00006798/6) w obrębie DRZYMALOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 8:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 92 (KW 14342) w obrębie GODZISZOWA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 20,6/22,6/16,6/11 (LE1J/00000447/9) w obrębie GODZISZOWA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 6/21,6/17 (LE1J/00001586/2) w obrębie GODZISZOWA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 2/11 (LE1J/00002370/2) w obrębie GODZISZOWA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 110 (LE1J/00006634/9) w obrębie GODZISZOWA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 1000 () w obrębie GRZEGORZÓW (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 256 (KW6722) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 150 (LE1J/00000770/2) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 170/3 (LE1J/00000773/3) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 79,78/2 (LE1J/00000806/4) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 224 (LE1J/00000810/5) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 101/7,101/23,101/22,101/3,101/2,101/20 (LE1J/00011323/4) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 69/2,53 (LE1J/00011870/3) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 135 (LE1J/00024776/8) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 1001 () w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 216,101/17 (KW 16330) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 38/2,205,246,38/1 (LE1J/00000767/8) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 162/5,44,255,162/4,162/3,162/2 (LE1J/00000787/4) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 163/2,48,102 (LE1J/00000800/2) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 111/2,64,103,250,49,111/1,111/3,101/24 (LE1J/00000805/7) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 71 (LE1J/00009586/8) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 101/2,101/7,101/23,101/22,101/3,101/20 (LE1J/00011323/4) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 162/1,152,208/1 (LE1J/00024813/0) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 67 (LE1J/00026586/3) w obrębie LUBORADZ (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 152 (KW 18969) w obrębie MARCINOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 85 (KW 20690) w obrębie MARCINOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 119/1 (LE1J/00002325/2) w obrębie MARCINOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 29/2,160,14/2 (LE1J/00005772/1) w obrębie MARCINOWICE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 88/9,76 (KW 5878) w obrębie SIEKIERZYCE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 8/1 (LE1J/00005913/2) w obrębie SIEKIERZYCE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 56 (LE1J/00012205/8) w obrębie SIEKIERZYCE (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 628,622,620 (KW14009,KW14004,LE1J/00014002/9) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 612 (KW13996) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 630,609,608 (KW14011,KW13993,KW13992) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 519/11 (KW14270) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 519/10 (KW14271) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 658,720 (KW18116,LE1J/00014414/0) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 711,723,720 (KW19691,LE1J/00014417/1,LE1J/00014414/0) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 519/18 (KW21043) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 619/21 (KW21044) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 735/1,735/2 (KW6349) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 406/12,405/13,405/11 (LE1J/00002694/9,KW2606) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 174,173,172,171,170,166,164, (LE1J/00002738/0,LE1J/00002694/9,KW2606) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 212/1 (LE1J/00002744/5) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 388/2,388/3 (LE1J/00002759/3,LE1J/00002778/2) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 720 (LE1J/00014414/0) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 674,728,720 (LE1J/00015424/0,KW13989,LE1J/00014414/0) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 240/2,239 (LE1J/0002752/4) w obrębie SNOWIDZA (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 104/1 (KW12484) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 390/14 (KW12822) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 390/24,390/7,390/4 (KW12825,KW12830,LE1J/00012829/8) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 390/12,390/9 (KW12832,LE1J/00012823/6) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 197 (KW13121) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 82/22 (KW20083) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 392/7 (KW21055) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 199/1 (LE1J/00001883/4) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 66,57,323 (LE1J/00001922/0) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 379/8 (LE1J/00011482/6) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 143/27,143/26 (LE1J/00012154/5,LE1J/00012153/8) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 391/2 (LE1J/00015466/6) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 80/1 (LE1J/00026007/1) w obrębie TARGOSZYN (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 45 (KW23245) w obrębie ZIMNIK (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);

- działki 70/39,68/2 (LE1J/00012139/4, LE1J/00000292/7) w obrębie ZIMNIK (gm. Mściwojów) - rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi dnia 09.05.2015 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie (Targoszyn 57);