INFORMACJA PODATKOWA
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mściwojów

 

W związku z przeprowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Mściwojów uprzejmie prosi się właścicieli nieruchomości do zgłaszania się do Urzędu Gminy Mściwojów, pokój nr 1 - celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 stycznia 2016 r. Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania.

 

Informacja telefoniczna:
Referat Budżetu i Finansów U. G. Mściwojów
tel. 76/878-85-28