Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej "Strategia Sudety 2030".
 

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem:

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione i  wydrukowane formularze można również dostarczyć w sposób tradycyjny w formie drukowanej na adres: Urząd Gminy Mściwojów, sekretariat pok. nr 23, z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030".

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Magdalena Kopeć - insp. ds. rozwoju lokalnego, e-mail: magdalena.kopec@msciwojow.pl