W sprawie:
W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Mściwojów – obręb Snowidza, obręb Luboradz, obręb Mściwojów – II Obszar.

Data uchwały:
2008-02-29

Numer uchwały:
XIII/99/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2008-02-29