W sprawie:
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XXXVIII/241/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-29