Opis elementów na stronie BIP:


Strona główna - zawiera informacje ogólne na temat Gminy Mściwojów oraz odnośniki do katalogów;


Menu podmiotowe - zawiera odnośniki do katalogów pogrupowanych według kryteriów ważności i stopnia ogólności;


Menu przedmiotowe - zawiera odnośniki do katalogów pogrupowanych według kryteriów tematycznych;


Dostęp do informacji publicznej - zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad, sposobów i trybów udostępniania informacji publicznej;


Informacje nieudostępnione - zawiera informacje o dokumentach nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów oraz o ograniczeniach dostępu do informacji publicznej wynikających z ustaw;


Instrukcja korzystania z biuletynu - zawiera opis elementów znajdujących się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;


Wyjaśninie skrótów pojęciowych - zawiera objaśnienia skrótów, jakie zostały użyte na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;


Mapa biuletynu - przedstawia strukturę Biuletynu Informacji Publicznej;


Rejestr zmian - zawiera informacje o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu Informacji Publicznej;


Statystyki odwiedzin - wskazuje liczbę osób odwiedzających stronę Biuletynu Informacji Publicznej;

 

Ochrona Środowsika - zawiera publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Wyszukaj - moduł wyszukujący.