Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 31 marca 2019 r.

[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)]

 

 

  1. Dochody gminy                                           4.427.819,79 zł
  2. Wydatki gminy                                            3.737.848,89 zł
  3. Nadwyżka budżetu gminy                              689.970,90 zł
  4. Udzielone umorzenia niepodatkowych
    należności budżetowych                                                     0