Petycja nr 4

1.Petycja: Nr SUDII.152.4.2019

2. Data złożenia: 28.05.2019r.

3.Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została rozpatrzona negatywnie i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów