Petycja nr 6

1. Petycja: Nr SUDII.152.6.2019

2. Data złożenia: 18.09.2019r.

3.Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów 

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1 

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została przekazana do wiadomości dyrektorom szkół wraz z danymi wynikającymi z odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów. Ponadto, petycja została przekazana Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby rozważyć możliwość opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.