Petycja nr 7

1.Petycja: Nr SUDII.152.6.2019

2. Data złożenia: 15.10.2019r.

3.Wnioskodawca: 

Prezes Zarządu Robert Łaniewski
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została przekazana do wszystkich podległych gminie jednostek organizacyjnych oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów