Petycja nr 8

1.Petycja: Nr SUDII.152.8.2019

2. Data złożenia: 22.10.2019r.

3.Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została rozpatrzona pozytywnie- przekazana do wszystkich podległych gminie szkól podstawowych oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów.