PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

 

LP.

Zamówienie

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość

Zamówienia

(zł)

Termin wszczęcia postępowania - miesiąc
lub kwartał

1

2

3

4

5

6

1.

„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

 3 700 000,00

 

I kwartał

2.

Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

570 000,00

 

II kwartał

3.

Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

650 000,00

 

II kwartał

4.

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

230 000,00

 

II kwartał

 Mściwojów, dn. 22.01.2020 r.