Petycja nr 9

1.Petycja: Nr SUDII.152.9.2019
2. Data złożenia: 05.12.2019r.
3.Wnioskodawca:
Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka Zdrój

4. Adresat petycji:
Rada Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja w całości została przekazana do podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia, tj. do Sejmu RP i Senatu RP.