Petycja nr 2

1.Petycja: Nr SUDII.152.2.2020

2. Data złożenia: 25.02.2020r.

3.Podmioty wnoszące petycję:

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została rozpatrzona w zakresie zmiany MPZP wsi Mściwojów i przekazana do organu właściwego w zakresie wydawania pozwoleń na budowę, tj. Starosty Jaworskiego.