Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania.