INFORMACJA

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.),

Wójt Gminy Mściwojów

informuje o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 04 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.

Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 76 878 85 39.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zgodnie z załącznikiem Nr 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5).