INFORMACJA

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.),

Wójt Gminy Mściwojów

informuje o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 22 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zgodnie z załącznikiem Nr 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5).