Petycja nr 5

1.Petycja: Nr SUDII.152.5.2020

2. Data złożenia: 21.04.2020r.

3.Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została rozpatrzona. W obecnej sytuacji nie jest zasadne wdrożenie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe oraz obowiązek gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.