Petycja nr 7

1.Petycja: Nr SUDII.152.7.2020

2. Data złożenia: 03.08.2020r.

3.Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów 

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1 

6. Stan rozpatrzenia:

Petycja została rozpatrzona oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów.