Petycja nr 8

 

1.Petycja: Nr SUDII.152.8.2020

2. Data złożenia: 07.08.2020

3.Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została przekazana do wiadomości dyrektorom szkół oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów.