Petycja nr 6

1.Petycja: Nr SUDII.152.6.2020

2. Data złożenia: 10.06.2020r.

3.Wnioskodawca:

 

4. Adresat petycji:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została przyjęta do wiadomości.