Petycja nr 9

1.Petycja: Nr SUDII.152.9.2020

2. Data złożenia: 27.10.2020

3.Wnioskodawca:

 

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do podległych szkól podstawowych oraz do opublikowania na stronie internetowej.