Petycja nr 13

1.Petycja: Nr SUDII.152.13.2020

2. Data złożenia: 21.12..2020r.

3.Wnioskodawca:

Teresa Garland TRS NP. SKK

Skr.pocz.88

32-050 Skawina

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: