Protokół nr XXIV.1.2021

XXIV Nadzwyczajna  Sesja w dniu 29 stycznia 2021
Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:11 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.

Obecni:
1.Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6.Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Przyjęte uchwały:

- uchwała Nr XXIV.146.2021  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,

- uchwała Nr XXIV.147.2021  w sprawie zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,

- uchwała Nr XXIV.148.2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mściwojów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym,

- uchwała Nr XXIV.149.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,

- uchwała NR XXIV.150.2021 w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok,

- uchwała Nr XXIV.151.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2021.

1.Otwarcie sesji.

Otwarcia XXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

Przystępując do rozpatrywania projektów uchwał Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty były przedmiotem posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy przed sesją.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.146.2021 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.147.2021 w załączeniu)

3) w  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mściwojów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mściwojów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.148.2021 w załączeniu)

4) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.149.2021 w załączeniu)

5) w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok.
Głosowano w sprawie:

w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.150.2021 w załączeniu)

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2021.
Głosowano w sprawie:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2021.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.151.2021 w załączeniu)

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XXIII  Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący Rada Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek


Przygotowała: Marta Rzepka – Referent ds.. kancelaryjno - technicznych