Petycja nr 1

1. Petycja: Nr SUDII.152.1.2021

2. Data złożenia: 08.02.2021.

3.Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: