Petycja nr 3

1.Petycja: Nr SUDII.152.3.2021

2. Data złożenia: 26.02.2021.

3.Wnioskodawca:

Teresa Garland
Skr. pocz.88
ul. Żwirki i Wigury 13A
32-050 Skawina

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja została rozpatrzona przez RG Mściwojów