Protokół nr XXV.2.2021

XXV Nadzwyczajna  Sesja w dniu 26 lutego 2021
Obrady rozpoczęto 26 lutego 2021 o godz. 10:06, a zakończono o godz. 10:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Obecni:

1.Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6.Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr XXV.152.2021  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,
- uchwała Nr XXV.153.2021  w sprawie zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,
- uchwała Nr XXV.154.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego,
- uchwała Nr XXV.155.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji,
- uchwała NR XXV.156.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji,
- uchwała Nr XXV.157.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2020.

1.Otwarcie sesji.

Otwarcia XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

Przystępując do rozpatrywania projektów uchwał Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty były przedmiotem posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy przed sesją.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXV.152.2021 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 1, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (14)
Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Przeciw (1)

Krzysztof Boberda

(Uchwała Nr XXV.153.2021 w załączeniu)

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego.

Głosowano w sprawie:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała , Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXV.154.2021 w załączeniu)

4) w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowano w sprawie:

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXV.155.2021 w załączeniu)

5) w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowano w sprawie:

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIV.156.2021 w załączeniu)

6) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2020.
Głosowano w sprawie:

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2020.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXV.157.2021 w załączeniu)

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XXV Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący Rada Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek


Przygotowała: Marta Rzepka – Referent ds.. kancelaryjno - technicznych