Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów informuje, że w dniu 01 lipca 2021 r. upubliczniła Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – OZP.271.2.2021 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia   

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/627af46c-1fcc-4217-825f-b5060acadc96

Gmina Mściwojów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są w systemie miniportal.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem miniportalu lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.