Petycja nr 7

1. Petycja: Nr SUDII.152.7.2021

2. Data złożenia: 15.09.2021.

3. Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych oraz do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.