W sprawie:
W sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004 - 2014

Data uchwały:
2004-01-29

Numer uchwały:
XIII/61/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-01-29

Zmiany do uchwały:
XVIII/88/04 z 22.10.2004 r.
XXI/105/05 z 28.01.2005 r.
XXII/118/05 z 31.03.2005 r.
XXIV/147/05 z 04.07.2005 r.