W sprawie:
W sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Data uchwały:
2004-01-29

Numer uchwały:
XIII/62/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-03-03

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 34, poz. 616 z dnia 18.02.2004 r.