W sprawie:
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Data uchwały:
2004-03-29

Numer uchwały:
XIV/67/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-03-29