W sprawie:
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie za 2003 r.

Data uchwały:
2004-06-25

Numer uchwały:
XVI/76/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-06-25