W sprawie:
W sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Snowidza

Data uchwały:
2004-10-22

Numer uchwały:
XVIII/94/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-10-22

Uchwała Nr XXI/107/05 z 28.01.2005 r.
Uchwała Nr XXIV/149/05 z 04.07.2005 r.