W sprawie:
W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XX/103/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2005-03-07

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 30, poz. 698 z dnia 21.02.2005 r.