W sprawie:
W sprawie zobowiązania Wójta Gminy Mściwojów do umieszczenia w planach rzeczowo-finansowych na lata 2005-2006 zadania pn. “adaptacja i remont obiektów zabytkowych, położonych w Mściwojowie tzw. oranżerii i wozowni”

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XX/104/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-12-29