W sprawie:
W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie"

Data uchwały:

2006-12-29

Numer zarządzenia:
8/06

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2006-12-29