obrazek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
  Dane teleadresowe:
- adres: Mściwojów 54; 59-407 Mściwojów
 48 76 872 83 98 lub numery bezpośrednie
+ 48 76 878 85 50 – Kierownik
+ 48 76 878 85 51 – Pracownik rejonu Targoszyn
+ 48 76 878 85 52 – Pracownik rejonu Snowidza
+ 48 76 878 85 53 – Świadczenia rodzinne
+ 48 76 878 85 54 – Fundusz alimentacyjny oraz karta dużej rodziny
+ 48 76 878 85 55 – Księgowość
Fax wew. 90
- e-mail: gops@msciwojow.pl;
- web: www.gops.msciwojow.pl

 Kierownik - Anna Delanowska