W sprawie:
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XIX/100/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2005-01-26

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 7, poz. 197 z dnia 12.01.2005 r.