W sprawie:
W sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2004-01-29

Numer uchwały:
XIII/63/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-03-03

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 37, poz. 707 z dnia 18.02.2004 r