W sprawie:
W sprawie statutu sołectwa Siekierzyce

Data uchwały:
2005-03-31

Numer uchwały:
XXII/131/05

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2005-06-24

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 103, poz. 2230 z dnia 10.06.2005 r.