W sprawie:
W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizac. z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej

Data uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
XXXV/209/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-11-22

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 234, poz. 3427 z dnia 08.11.2006 r.