W sprawie:
W sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Data uchwały:
2006-06-22

Numer uchwały:
XXXIII/194/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-09-11

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 180, poz. 2776 z dnia 28.08.2006 r.